Kvalitetsgaranti

Omsorgskraft arbetar för att med hög kvalitet, i samförstånd och helt i enlighet med kundens önskemål, ge stöd och service åt äldre och funktionshindrade.

Vi garanterar god kvalitet och med god kvalitet menar vi att vårt arbete:

 • bygger på respekt för varje människas självbestämmande och dennes integritet
 • utgår från en helhetssyn på människan
 • är samordnare mellan Omsorgskraft, kunden, anhöriga och kommunen
 • präglas av kontinuitet, d.v.s. sammanhängande – samma personal – samma kontaktperson
 • är evidensbaserat, d.v.s. bygger på aktuell forskning och erfarenhet
 • är tryggt och säkert
 • stödjer varje människas rätt och vilja att leva och bo, där de vill, så länge de vill och känner att de kan
 • stödjer varje människas värdighet och oberoende
 • kan hjälpa till att erhålla en meningsfull och glädjefylld tillvaro
 • stödjer individen att vid livets slutskede, att få avsluta sitt liv värdigt och i överensstämmelse med den egna kulturen, religionen och egna trosuppfattning.
 • Följer de lagar och föreskrifter som styr vår verksamhet

Hos Omsorgskraft får alla kunder sin egen kontaktperson, som är kundens ambassadör, som arbetar med kunden och som framför hans/hennes önskemål. Kontaktpersonen är även med i själva utformandet av genomförandeplanen, vilken görs tillsammans, efter biståndsbedömarens beslut och som detaljerat hur, vad och när en beståndsbedömd tjänst skall utföras.