Hur går jag tillväga?

Hur går ett ärende till från start till slut?

  1. När Du behöver hjälp och stöd, tar Du och/eller Dina närstående kontakt med biståndsbedömaren för hemtjänst, ledsagning och avlösning i Din kommun. Han/hon kommer att göra ett hembesök hos Dig, för att se vad Du behöver hjälp med och hur många timmars hjälp Du skall få varje månad. Ett biståndsbeslut kommer att fattas som kan vara ett beslut om både serviceinsatser som omvårdnadsinsatser. Nu får Du välja vilken utförare (Företag) Du vill skall arbeta för Dig och det är nu du har rätt att välja Omsorgskraft.

  2. Efter du fått ett biståndsbeslut och valt oss så besöker vi Dig och Du berättar nu om hur Du vill att arbetet ska utformas utefter Dig själv, Dina behov och hur Du vill bli bemött. Tillsammans med kommunens biståndsbeslut gör vi upp en Genomförandeplan. I denna står allt vi kommit överens om.

  3. Nu har Du möjligheten att bestämma VEM Du vill ska arbeta för/med Dig. Har du önskemål om en person som du trivs med som har möjligheten samt kunskapen att arbeta för Dig så anställer vi den personen, alltså sker en s.k. anhöriganställning. Annars får Du träffa vår personal som vi tror passar Dig bäst.

  4. Nu får Du all nödvändig information Du behöver av oss med bl.a. telefonnummer och fattade beslut.

  5. Nu startar vi! Du kommer ha kontakt med Din kontaktperson som registrerar hur du mår och vad vi gjort hemma hos dig för att veckovis uppdatera oss om hur det går så att vi kan föra in det i datasystemet som kommunen använder. Tänk på att vi har total tystnadsplikt, så det är bara de som, för att Din vård och omsorg skall bli så bra som möjligt, som har tillgång till dessa handlingar.