Personal

All personal anställd på Omsorgskraft Sverige AB, har adekvat utbildning för det de arbeten de utför.

 • Omsorgskrafts ledning består av två Leg. Sjuksköterskor och en ekonom.
 • All personal som arbetar med våra äldre kunder i hemtjänst etc., har minst vårdbiträdesutbildning men företträdesvis undersköterskeutbildning.
 • All personal som arbetar med våra yngre kunder, barn, har dessutom barnskötarutbildning.
 • Omsorgskraft anställer personer med ovanstående kompetenser som är anhöriga till kunden, s.k. anhöriganställning, om så kunden själv så önskar
 • All personal anställs utefter de avtal Omsorgskraft tecknar med respektive kommunal biståndsbedömare, så att vi kan matcha önskemål från kunden med utföraren av tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning.
 • All personal genomgår en introduktion anordnad av Omsorgskrafts ledning innan anställningen börjar, då genomgång görs av verksamhetens policys och rutiner.
 • All personal får också information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen och Lex Sarah.
 • Personalen får kontinuerlig fortbildning i vad som just för den enskilde kundens personal, är av intresse, t ex utbildning gällande stroke, afasi, diabetes etc.

 

 

Vill du jobba hos oss?

Våra kunder har olika behov, olika preferenser, kommer ifrån olika länder, talar olika språk, har olika religioner och har olika intressen. Det som är gemensamt för alla är dock att de på något sätt behöver lite extra hjälp och stöd. Och de ska de få, på det sätt som de vill ha det. Vi ägnar stor kraft åt att matcha kundens vilja och behov med rätt personal. Vi vet att det är otroligt viktigt när man är i behov av hjälp, att man får vara med och fatta beslut som rör den egna personen. Därför får Du gärna vara redan från början en person som kunden känner förtroende för och vill ha. Därför har vi, när vi rekryterar personal hårda krav på Dig som anställd.

 • Du ska arbeta på ett respektfullt sätt
 • Du ska bli godkänd hos Din kund
 • Ni ska kunna förstå varandra väl, i tal och skrift
 • Du ska både tala och skriva svenska bra
 • Du ska delta i introduktionsgenomgången för all nyanställd personal
 • Du ska ha rätt utbildning, det vill säga, vara undersköterska, sjukvårdsbiträde och/eller ha lång erfarenhet av liknande arbete
 • Du ska kunna lämna rekommendationer och uppvisa CV
 • Du måste komma in med utdrag ur polisregistret

 

Vi tillämpar anhöriganställning!

Vi sätter alltid kunden i fokus och för oss är det viktigt att vi kan erbjuda Dig rätt service på Dina villkor. Därför tillämpar vi anhöriganställning. Detta sker efter vad Du som kund har för önskemål om vem som ska jobba för Dig. Eftersom det ibland kan underlätta om Du får hjälp av någon nära anhörig, god vän eller någon annan som du har förtroende för tycker vi det är viktigt att vi kan anställa de så att du känner dig trygg och får hjälp av rätt person!

 

Vi ser till att den du väljer får rätt utbildning för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Det ska vara din trygghet att bli omhändertagen på rätt sätt!

 

 

Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE

Våra kunder har olika behov, olika preferenser, kommer ifrån olika länder, talar olika språk, har olika religioner och har olika intressen. Det som är gemensamt för alla är dock att de på något sätt behöver lite extra hjälp och stöd. Och de ska de få, på det sätt som de vill ha det. Vi ägnar stor kraft åt att matcha kundens vilja och behov med rätt personal. Vi vet att det är otroligt viktigt när man är i behov av hjälp, att man får vara med och fatta beslut som rör den egna personen. Därför får Du gärna vara redan från början en person som kunden känner förtroende för och vill ha. Därför har vi, när vi rekryterar personal hårda krav på Dig som anställd.

v Du ska arbeta på ett respektfullt sätt

v Du ska bli godkänd hos Din kund

v Ni ska kunna förstå varandra väl, i tal och skrift

v Du ska både tala och skriva svenska bra

v Du ska delta i introduktionsundervisningen för all nyanställd personal så att Du påminns om de regler som gäller för denna typ av arbete

v Du ska ha rätt utbildning, det vill säga, vara undersköterska, sjukvårdsbiträde och/eller ha lång erfarenhet av liknande arbete

v Du ska kunna lämna rekommendationer och uppvisa CV

v Du måste komma in med utdrag ur polisregistret om arbetet gäller barn