• Omsorgskraft Sverige AB
 • Omsorgskraft Sverige AB
 • Omsorgskraft Sverige AB
 • Omsorgskraft Sverige AB
 • Omsorgskraft Sverige AB
 • Omsorgskraft Sverige AB

Vi arbetar med kunden i centrum.

Det är lätt att välja Omsorgskraft!

Vi erbjuder hemtjänst, avlösning, ledsagning till äldre och funktionshindrade samt hushållsnära tjänster. Vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet av omsorgs- och servicearbete, med båda barn och vuxna.

Vi talar många språk men alla talar och skriver en mycket god svenska!

OM OSS

Omsorgskraft Sverige AB, är det lilla och nära omsorgsbolaget som bedriver serviceinsatser för hjälp och stöd åt äldre och åt funktionshindrade. Vi hjälper till med hemtjänst med personlig omvårdnad, avlösning i hemmet, ledsagning till olika evenemang samt personlig assistans.  Vi erbjuder även tilläggstjänster. Företaget startade 2011 och finns idag i större delar av Stockholms län.

Vi har bred utbildning och lång erfarenhet av denna typ av arbete, dels genom att vi alla har arbetat med olika former av vård och omsorg men även att vi varit engagerade i nära anhörigas vård- och omsorgsbehov. Vi vet hur god vård och omsorg skall bedrivas och vi ställer höga kvalitetskrav på oss, våra medarbetare och den verksamhet vi erbjuder.


Vår värdegrund är:

 • Helhetssyn – alla Dina behov, önskningar, förhoppningar osv.  delar vi med Dig och arbetar vi efter. Din delaktighet och Dina synpunkter ligger till grund för hur vi arbetar tillsammans.
 • Alla människors lika värde – vi skiljer aldrig på vårt utförande, vårt respektfulla förhållningssätt eller vårt agerande. Du får vara precis som Du är!
 • Varje människas unika förmåga – alla människor kan alltid göra något - och tillsammans gör vi mycket! Din egen insats i hur Du vill ha Din service utformad, ligger till grund för vårt gemensamma arbete med att göra Din vardag lite bättre, lite tryggare, lite roligare och mycket mer givande.
 • Professionalism – alla våra anställda har adekvat utbildning, vi matchar personalen mot Dina önskemål för vi tror mycket på att personkemin är avgörande för ett gott samarbete.

Vår målsättning:

 • 100% nöjda kunder!
 • Vår verksamhet ska vara så trygg, utvecklande och stödjande för alla våra kunder
 • Vår hjälp sker på Dina villkor
 • Vi har enbart utbildad personal och vi matchar Din önskan om språk eller liknande, och vi ger oss inte förrän vi hittat Din egen personal som Du har fullt förtroende för.

Verksamhetsform; Vi erbjuder hjälp och stöd åt alla som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i Din kommun. Vi är ett aktiebolag utan vinstintressen som har hela sin verksamhet i Stockholms län med omgivningar

Öppethållande; Kontorstelefonen, 08- 646 86 07 är öppen alla vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00.Från klockan 07.00 till 22.00 alla dagar, samt på helger, är vi tillgängliga per telefon. Vi kopplar över telefonen till en i ledningsgruppen, så att Du alltid kan få svar. Du ringer på ovanstående nummer.